MARIANNA WASZKIEWICZ urodziła się we Lwowie. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Salomei Kruszelnickiej. W 1991 r. otrzymała stypendium Rządu Polskiego na studia w AMFC w Warszawie w klasie prof. Kazimierza Gierżoda i prof. Marii Stojek oraz w klasie kameralistyki prof. Barbary Halskiej. W latach 1994-1995 była stypendystką Międzynarodowego Kursu Muzycznego w klasie prof. Rudolfa Buchbindera w Zurychu. Od 1996 r. występuje w zespole Brahms Trio. W 2002 r. ukończyła studia podyplomowe w klasie kameralistyki prof. Barbary Halskiej. Obecnie jest wykładowcą na Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina w Warszawie. Bierze udział w Międzynarodowych Kursach Muzycznych w Zamościu, Nowym Sączu, Warszawie współpracując z wybitnymi muzykami z kraju i z zagranicy: m.in. Elżbietą Gajewską, Philippe Bernoldem, Janosem Balintem. Występując w charakterze akompaniatora na festiwalach i konkursach zdobyła wiele nagród i wyróżnień.